Eurotrans Spółka z o.o.

Usługi transportu kolejowego na najwyższym poziomie

W naszych strukturach posiadamy własną Agencję Celną i Spedycję, świadczącą kompleksową obsługę dla ładunków masowych, drobnicowych i intermodalnych w eksporcie, imporcie oraz tranzycie.

Zastosowanie lokomotyw spalinowych na całej trasie przewozu pozwala na realizację pierwszej i ostatniej mili na terminalach, stacjach i bocznicach bez elektryfikacji.

Transport możliwy jest w wagonach klienta lub w wagonach przewoźnika. Posiadamy do dyspozycji 3 zestawy wagonów węglarek typu EAS do transportu towarów masowych.

  • Punktualność
  • Bezpieczeństwo
  • Zaufanie

Wszystkie lokomotywy zostały wyposażone w systemy GPS co pozwala na bieżącą lokalizację i monitorowanie trasy przewozu towarów klienta.

Nie łączymy i nie zostawiamy składu przyjętego do przewozu w trasie. Przejazd jest realizowany w trybie ciągłym zgodnie ze zleceniem klienta co pozwala na szybką realizację na terenie całego kraju nie przekraczającą 24h czasu przejazdu od stacji odjazdu do stacji docelowej.